Practice your Latin

Halloween Special in Latin #4 — The Rider

This article has been reviewed in accordance with our editorial policy.

Introduction to Latinitium’s yearly Halloween Special – Eques

Last Hal­loween we vis­it­ed the rich well of Ger­man folk­tales telling a scary sto­ry from the broth­ers Grimm.

This year we will stay in Swe­den and tell you a sto­ry, not a folk­tale, a fairy tale or a children’s sto­ry, but a real ghost story.

What do you mean by “real”, you might ask?

Well.

The sto­ry you’re about to hear took place in 1632 and had its begin­ning on the 6th of Novem­ber, the day the Swedish king – the lion of the North – Gus­tavus Adol­phus was killed in bat­tle of Lützen.

THE BATTLE OF LÜTZEN AND THE DEATH OF GUSTAVUS ADOLPHUS BY CARL WAHLBOM

The events of the sto­ry took place at the home of pas­tor Eri­cus Andeae Rogsta­dius in the parish of Sköldinge, Katrine­holm in Swe­den. This pas­tor and his parish were very much real at the time of the tale. He is not made up. Nor is the bish­op of Strängnäs, Lau­ren­tius Pauli­nus Gothus, or his com­pan­ion Mat­tias Ils­bod­i­nus, who also plays a part in this sto­ry. They were all real and held the offices indi­cat­ed in the story.

BISHOP OF STRÄNGNÄS, LAURENTIUS PAULINUS GOTHUS

The sto­ry cen­ters around a cer­tain horse­man, who rides up to the home of pas­tor Rogsta­dius and asks his per­mis­sion to stay and rest for the night.

The sto­ry about the rid­er has been relat­ed, not as a made-up sto­ry, but as events that tru­ly hap­pened. We have used a ver­sion of it told in a book called Syn­er och Röster ur det för­dol­da by Karl August Nican­der and Carl Gustaf Nor­ling from 1838.

If the tale is real­ly true, we will nev­er know. But it is a good story.

Below you will find the video in Latin, an audio file as well as a tran­scrip­tion of the video.

Video in Latin

For more scary sto­ries in Latin, you can always take a look at last year’s spe­cial about the Art of Shud­der­ing from the broth­ers Grimm, or our sec­ond spe­cial about two ghost sto­ries from Stock­holm. You can also watch our very first Hal­loween Latin spe­cial that con­cerns ghosts and scary things in ancient Rome.

Audio in Latin

Lis­ten to the audio of this episode here on Latinitium.com or in your pod­cast app:

Transcription of the video

Anno 1632. Gus­tavus Adol­phus Rex Sue­to­rum hoc die Luce­nae occubuit.

Nox est eaque frigidis­si­ma hoc die men­sis novem­bris. Ven­tus per arbores mag­nas atque tene­bri­cosas spi­rat. Omnia neb­u­la den­sa obdu­cun­tur. Ecce! Eques per neb­u­lam equi­tat indu­tus tuni­ca mil­i­tari ex pelle alci­na fac­ta.
Per tene­bras unum lumen con­spic­i­tur quod ex aed­ibus propin­quis ven­it. Aedes qui­etae sil­va den­sa cin­gun­tur. Sunt aedes Eri­ci Rogstadii pastoris.

Eques ad aedes lente accedit.

Pas­tor equi­tem salu­tat eumque rogat unde veniat.

”Ex Ger­ma­nia,” inquit eques.

Tum, pas­tor rogat quo­mo­do pro­ce­dat bel­lum illud quod Sueti ibi iam diu gerant.

”Rex,” inquit eques, ”in pugna acer­ri­ma hodie cecidit.”

Pas­tor hoc vix credere potest. Secum cog­i­tat: Quo­mo­do hic eques scire potest regem mor­tu­um esse, si rex hodie occis­us est? Ger­ma­nia longe abest a Sue­tia. Nemo potest tan­tum iter uno die conficere.

Tum eques: ”Vera dico. Hisce oculis vidi regem nos­trum mori.”

Eques rogat pas­torem ut sibi liceat in aed­ibus eius ad tem­pus com­morari et qui­escere. Pas­tor non audet id negare, eumque ad cubicu­lum in sum­mis aed­ibus situm ducit. Uti­nam ne fecisset!

Eques enim hos­pes soli­tus non est. Aedes inqui­etan­tur. Strepi­tus subinde audi­un­tur. Sonant vin­cu­la gemi­tusque. Poc­u­la, men­sae, sel­l­ae sua sponte moven­tur. Pec­o­ra e stab­u­lis emit­tun­tur. Cau­dae vac­carum col­li­gan­tur. Sin­gulis noctibus domus pas­toris inqui­etatur, et in dies res peior fit.

Pas­tor Rogsta­dius epis­tu­lam ad Con­sis­to­ri­um Streng­ne­sia mit­tit qua aux­il­i­um implorat.

Lau­ren­tius Pauli­nus Gothus, epis­cobus, et Mat­tias Georgii Ils­bod­i­nus, anti­stes tem­pli cat­e­dralis, et notar­ius sta­tim veniunt.

Ad cubicu­lum equi­tis ducun­tur ubi suum quisque lec­tum accip­i­unt ubi dormi­ant. Comitibus urceus argen­teus cerevesia plenus et can­dela ardens appo­nun­tur. Epis­co­pus et anti­stes sta­tim obdormi­unt. Notar­ius autem dormire non potest.

Horologium medi­am noctem indicat.

Intrat eques.

Can­de­lam de men­sa sum­it acced­itque ad epis­cop­um dormientem.

”Ecce! tu ades, Lau­ren­ti.” Tum per­git ad lec­tum anti­s­tetis. “Tu quoque ades, Matthia! Probe vos novi, homines praeclarae pro­bi­tatis. Hahahae!”

Eques ad notar­i­um acced­it qui ter­rore per­cul­sus sub strag­u­lo se abscon­dit. Ter­rore com­mo­tus clam­orem tol­lit quo epis­co­pus et anti­stes e som­no exci­tan­tur. Eques autem iam nusquam conspicitur.

Mox red­it eques. Omnes vig­i­lant. Eques ad men­sam acced­it urceumque cerevesia plenum sum­it. Eques ad Lau­ren­tium acced­it eique propinat.

”Bibe mecum, pater!”

Ad hoc epis­co­pus: ”Numquam!”

Eques ad Mat­ti­am acced­it eique propinat.

”Bibe mecum, frater!”

Mat­tias urceum sum­it qua­si bibere vel­let sed eum ponit. Tum strag­u­lum tol­lit et altero femure sub­la­to “Em tibi”, inquit, “propina­tionem!”

Eques ira­tus: ”Istud non impune feres!”

Epis­co­pus et Anti­stes nomine Dei imper­ant equi­ti ut sta­tim abeat et dilu­cu­lo adsit. Eques nomine dei ius­sus abit.

Epis­co­pus, anti­stes, notar­ius cubi­tum eunt.

At Mat­tias male dor­mit totam noctem hor­rendis imag­inibus inqui­etatur. In som­ni­is videt aliquem bar­bam suam abripere. Et, mane exper­rec­tus bar­bam tan­git. Bar­ba autem men­to solvi­tur! Men­tum iam est glabrum!

Sole orto eques ad cubicu­lum red­it. Lau­ren­tius epis­co­pus eum rogat quis sit et cur domum pas­toris inquietet.

”Lar­va,” inquit, ”sum. Deus me ius­sit hic omnia per­tur­bare dum homo hic olim inter­fec­tus sepelire­turet auc­tor caedis poe­nas daret.”

”Quid nar­ras?” inquiunt.

”Cadav­er mis­eri,” inquit, ”in hypogaeo iacet.”

Eques non men­ti­tus est. Cor­pus enim mor­tu­um in hypogaeo mox reper­it­ur. Cor­pus est fil­ii pas­toris quem ex pri­ore uxore habuit. Hic pere­gre fugisse cre­de­batur, sed fal­so. Nova uxor cum famu­lo priv­i­gnum inter­fe­cer­at eumque in hypogaeo defoderat.

Uxor capi­tis damnatur.

Priv­i­g­ni cor­pus effodi­tur et rite sepelitur.

Restat eques.

Sed nomine Dei equi­ti iam imper­atur ne pas­toris domum rur­sus inqui­etet. Mox epis­co­pus et Anti­stes plumbeum fen­es­trae mar­gin­em per­forant et equi­tem per fora­men abire iubent.

Eques dubi­tat. ”Fora­men minus est quam ut tuni­cam mil­itarem ex pelle alcuina fac­tam mecum feram.”

”Istud,” inquiunt, ”floc­ci non facimus. Per fora­men exibis!”

Eques viris paret.

Postea fora­men obtu­ra­tum est ne rur­sus intrare posset.

Domus pas­toris rur­sus qui­eta erat.

Sed iux­ta ian­u­am de cla­vo pen­de­bat tuni­ca mil­i­taris ex pelle alci­na fac­ta, et eti­am nunc ibi pendet.

Daniel Pettersson

Daniel Pettersson

Teacher and author Daniel Pettersson, M.A., is co-founder of Latinitium and is currently teaching Latin at Stockholm University, where he is also working on his Ph.D. dissertation on Humanist Colloquia. Daniel believes in the importance of Latin literature in the modern world and that you can teach yourself Latin with the right motivation, method, and material.
Written by Daniel Pettersson

Written by Daniel Pettersson

Related articles

Halloween special in Latin #8 – The procession of the Dead

Halloween special in Latin #8 – The procession of the Dead

A March of Condemned Souls This story is an exceptional episode from the Ecclesiastical History, written by the ...
How Catiline was defeated according to Sallust

How Catiline was defeated according to Sallust

Roman historian and politician, Gaius Sallustius Crispus, to many known as Sallust, wrote Bellum ...
Halloween Special in Latin #7 – Frightful times at Froda

Halloween Special in Latin #7 – Frightful times at Froda

The Wonders of Fróðá In this year’s Halloween special in Latin, we will travel back in time to the Viking era ...